důvěřujte specialistům
KOUPÍTE ZDE
KOUPÍTE ZDE

Když dítě nechce mluvit

Krátký přehled vývoje dítěte do 3 let v oblasti řeči, sociálního kontaktu a zrakové a pohybové koordinace.

Věk dítěte Vlastní vývoj řeči Sociální kontakt, koordinace zraku a ruky (motorika) Čemu věnovat pozornost
1 měsíc vydává krátké hrdelní zvuky

umí různé typy pláče

chvilku sleduje hračku

přestane plakat, když se na něj někdo podívá

uklidní se, je-li vzato do náruče

 reaguje na zvuk zvonku
2-4 měsíce broukání a vrnění složené ze samohlásek, souhlásek a zvuků

umí se hlasitě smát

umí spojit ruce

sleduje očima osoby a předměty pohybující se v jeho zorném poli

umí se usmát

děti na celém světě bez ohledu na jazyk, i neslyšící děti, si broukají podobným způsobem
5-7 měsíců „žvatlání“ (kanonické): dítě si hraje se slabikami, vědomě opakuje řetězce slabik: mamama, bababa, nanana…

rozmanité množství zvuků a intonací

natahuje ruce a chytá předměty

přendává si hračku z jedné ruky do druhé

bouchá s ní o stůl

udrží dvě kostky

rozlišuje známé tváře

neslyšící děti řeč nenapodobují, když si dítě nebrouká nebo nežvatlá, může to být známka opoždění ve vývoji řeči nebo známky jiného typu vývojového opoždění
8-10 měsíců „papouškování“ (spojování a opakování různých slabik): dítě se snaží napodobit řeč dospělých: mama, maja, papa…

počátky porozumění řeči (rozumí slovům, jako jsou názvy hraček, poznává jednotlivé osoby podle jména, rozumí slovu „ne“…)

dokáže uchopit malý předmět (korálek) palcem a ukazováčkem

zkouší postavit hrad z kostek

umí „paci, paci, pacičky“

hlasový projev dítěte se stále více podobá projevu v rodném jazyce
11-12 měsíců řetězce slabik se stále více podobají slovům

řeč je úmyslně namířena k určitým osobám

umí říci 1–3 slova

plní jednoduché příkazy podporované dalšími gesty

vkládá kostky do krabice

zkouší postavit věž ze dvou kostek

existují velké rozdíly v dovednostech expresivnosti dítěte: jsou děti, které ještě neumějí říct nic a naopak jsou děti, které už pár slov říci umějí.
13-18 měsíců průměrně umí dítě říci v tomto věku asi 10 slov

umí ukázat, co je na obrázku

dokáže splnit příkazy: „Polož to sem.“

rozumí zákazu „ne“

jedno slovo dítěte nahrazuje celou větu „dej“ = dej mi míč, mami + gesto = maminko, dej mi to

staví věž z 2–4 kostek

dokáže signalizovat své fyziologické potřeby

v této době by mělo dítě umět vyslovit alespoň jedno slovo, kterému bude okolí rozumět
19-24 měsíců skládá jednoduché dvouslovné výrazy

používá především podstatná jména

používá a vyslovuje od 50 do 170 slov

začíná používat zájmena: já, ty, moje (někdy nesprávně)

otáčí stránky, kartičky

kreslí vodorovné a svislé čáry

staví vláček

hodně gestikuluje a používá mimiku
2 roky skládá věty ze 2–3 slov

číslice: jeden, dva, tři

často používá slůvko „ne“ (nechci, to ne)

používá zájmeno „se“ (umyji se, hraju si)

slovní zásoba: 50–300 slov

splní příkaz složený ze dvou částí („kde je míč“, „dej mi míč“)

pomáhá dospělým v každodenních činnostech

pomáhá uklízet hračky

ve větách převažuje expresivní oznámení
3 roky skládá věty z 3–4 slov

umí říci, jak se jmenuje a zná své pohlaví

pokládá jednoduché otázky

zkouší zpívat a učí se krátké říkanky

jezdí na tříkolce

dokáže stát chvilku na jedné noze

postaví věž z 8–9 kostek

nakreslí kolečko a křížek

rozpoznává některé barvy

3leté dítě má právo zaměňovat hlásky znělé a neznělé, (voda = fota, bouda = pouta)

jeho řeč by měla být srozumitelná pro okolí ze 75 %.

Zpracováno v částečné spolupráci s klinickými logopedy: Mgr. Barbara Wisniewska, PaedDr. Irena Cudlínová

Zpět na úvodní stránku