důvěřujte specialistům
KOUPÍTE ZDE
KOUPÍTE ZDE

Vznik preparátu EQUAZEN

Výrobní proces je možné rozdělit do šesti etap:

1. Získávání surovin

Ryby jsou speciálně vybírány podle obsahu mastných kyselin. Pro výrobu eye q, který je bohatý na EPA, se využívá sardinek a sardelí z Tichého a Atlantského oceánu. Výrobce má vlastní, lokální dodavatele, kteří nakupují od místních rybářů, a nikoliv z velkých průmyslových lodí.

2. Čištění

Jedná se o proces očištění od různých proteinů rozpustných ve vodě. K oleji se přidává soda, která reaguje s těmito látkami, a kterou je možné později snadno odstranit ve formě mýdlu podobné substance.

3. Mrazení

Jedná se o proces, při kterém dochází k oddělení oleje a nasycených mastných kyselin. Olej se ochladí na teplotu nižší než 0 °C, při které se nasycené mastné kyseliny vysráží a mohou být odděleny. Olej ze sardinek využívaný v eye q může obsahovat až 35 % nasycených mastných kyselin. Olej ztrácí na objemu, je však průzračný a mnohem čistší.

4.  Filtrace

V procesu filtrace jsou odstraněny proteiny a další látky, odpovědné za rybí chuť a vůni. Olej se smíchá se speciálním jílem, který se získává z vulkanického popela. Ten je přirozeným zdrojem uhličitanu vápenatého, který reaguje se všemi nežádoucími nečistotami tak, že je lze snadno odstranit. Tímto procesem se odstraní všechny případné zbytky těžkých kovů a toxinů.

5. Čištění vodní párou

Další čištění pomocí procesu dezodorizace. Olej se ve vakuu čistí vodní párou při tlaku téměř 20 atmosfér. Očištění oleje párou z něj odstraní poslední zbytky nečistot, včetně zbytků jílu, který zde případně mohl zůstat z předchozího postupu. Po tomto procesu dezodorace je olej téměř zbaven rybí chuti a vůně.

6. Získání hotového výrobku

Během procesu získávání olejů nejsou přidávány žádné umělé nebo chemické látky, a případné nečistoty jsou odstraněny. Díky tomuto procesu oleje zůstávají ve své nezměněné, přírodní, přirozené formě.

 

Zpět na úvodní stránku